Seznamte se
Co nabízíme rodičům?


 • Umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí,
 • navštěvovat mateřskou školu a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají,
 • pobyt ve školce si vyzkoušet,
 • poradenskou službu v otázkách výchovy dětí,
 • půjčování odborné literatury a tisku,
 • klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno,
 • nabídku tvůrčích aktivit (zapojení do tvorby Školního programu, do tradic a rituálů školy, dílničky pro rodiče i prarodiče).

Co nabízíme dětem?


 • poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině,
 • zařadit se do sociální skupiny dalších dětí, což je jednou ze základních podmínek přípravy na školní docházku,
 • učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit,
 • vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru, zábavu, ale i čas k získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjet dětskou tvořivost a samostatnost,
 • uvedení do společenské etikety - návštěvy dětských kulturních akcí ve městě,
 • práci s prvky (kroužky) - hra na flétnu, keramická dílnička, anglická slovíčka, inhalace,
 • poznávací výlety, pobyty ve škole v přírodě
 • oslavy, tradice a rituály v průběhu roku v jednotlivých ročních obdobích k svátkům (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce), školní slavnosti (oslava Dne dětí, loučení se školním rokem a se "školáky", oslava Dne matek….),
 • předplavecký kurz v krytém bazénu,
 • setkání s kamarády z 1. tříd základních škol,
 • chutná a zdravá jídla,
 • výlety (ZOO, ranč, příroda), exkurze (městská policie, hasiči, podniky)

Dnes je 16. 12. 2017
svátek slaví Albína


  11. 12. 2017
Karate

  05. 12. 2017
Vánoční provoz školy

  20. 11. 2017
Divadlo v mš


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána

   © 2007-2017 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 376056 | Dnes: 192