Seznamte se
Co nabízíme rodičům?


 • Umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí,
 • navštěvovat mateřskou školu a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají,
 • pobyt ve školce si vyzkoušet,
 • poradenskou službu v otázkách výchovy dětí,
 • půjčování odborné literatury a tisku,
 • klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno,
 • nabídku tvůrčích aktivit (zapojení do tvorby Školního programu, do tradic a rituálů školy, dílničky pro rodiče i prarodiče).

Co nabízíme dětem?


 • poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině,
 • zařadit se do sociální skupiny dalších dětí, což je jednou ze základních podmínek přípravy na školní docházku,
 • učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit,
 • vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru, zábavu, ale i čas k získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjet dětskou tvořivost a samostatnost,
 • uvedení do společenské etikety - návštěvy dětských kulturních akcí ve městě,
 • práci s prvky (kroužky) - hra na flétnu, keramická dílnička, anglická slovíčka, inhalace,
 • poznávací výlety, pobyty ve škole v přírodě
 • oslavy, tradice a rituály v průběhu roku v jednotlivých ročních obdobích k svátkům (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce), školní slavnosti (oslava Dne dětí, loučení se školním rokem a se "školáky", oslava Dne matek….),
 • předplavecký kurz v krytém bazénu,
 • setkání s kamarády z 1. tříd základních škol,
 • chutná a zdravá jídla,
 • výlety (ZOO, ranč, příroda), exkurze (městská policie, hasiči, podniky)

Dnes je 17. 07. 2019
svátek slaví Martina


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 541500 | Dnes: 70