Seznamte se
Z historie moderní komunikace
Vznik www stránek školy

Se stále se omlazující vlnou rodičů vznikly i nové nároky na způsob komunikace zajišťující informovanost prostřednictvím internetu.
V roce 1998/1999 si vedení MŠ začalo pohrávat s myšlenkou vlastních stránek školy. Podobu historicky prvních www stránek vytvořil manžel naší bývalé paní učitelky, v roce 2000 byly první www na "světě". Při jejich otevření jste mohli vidět krásný obrázek se 4 symboly MŠ a otáčejícím se sluníčkem. Časem však tyto stránky přestaly vyhovovat, protože neumožňovaly aktivní komunikaci mezi MŠ a rodiči.
V roce 2007 byly tedy zprovozněny stránky stávající, díky nimž se změnil i celkový design (corporate identity) školy a vznikla "partnerská MŠ". Obsah stránek se stále dotváří a zdokonaluje, můžeme do nich průběžně vstupovat a aktivně s nimi pracovat, upravovat je k obrazu Vašemu :-)!

Střípky z historie mateřské školy
Jste naši bývalí školáčci nebo jejich rodiče?
Pracovali jste v naší mateřské škole?
Jste rodina nebo přátelé našich zaměstnanců?
Nebo Vás prostě jen tak zajímá kdy a jak to všechno začalo?

Tak jen ve stručnosti…


… Stalo se to v pohnutém roce 1968 . Tehdy se část Havířova, kde se škola otevírala, označovala jako „třináctka“ a do svého vínku dostala název podle ulice – BALZACOVA.
V Kronice je uvedeno: „… bylo zapsáno 120 dětí a při přijímání dětí rodiče zaplatili 60,- Kčs za povlečení na lehátko. V důsledku vojenského řešení politických událostí v naší zemi nebylo možno zajistit vybavení školy k 1. září potřebným inventářem. Mohla být otevřena tedy jen jedna věkově smíšená třída a postupným vybavováním se poté otevíraly další třídy…samotná budova mateřské školy je velmi moderní, pěkná, vyhovuje v celém rozsahu všem provozním podmínkám…okolo školy je prostorná zahrada upravená, zatravněná s pískovišti, kolotoči, houpačkami s bazénem. …“
Takto se začal odvíjet život mateřské školy a samozřejmě časem i příběhy pracovních kolektivů – „…máme dobrý kolektiv, velmi brzy jsme se sžily a nebyla mezi námi ještě žádná roztržka. To všechno prý teprve přijde…“ – věříme, že velká roztržka nikdy nenastala a zavzpomínejme.

Školu, jako soudružka ředitelka, otevírala paní Anežka Jangotová spolu se „soudružkami“ učitelkami J. Haraštovou, S. Bínovou, M. Matějkovou, A. Jurčovou, K. Heřmánkovou, Ševčíkovou a Kustvánovou . Jako školnice pracovala paní Recmanová, uklízečka paní Lukášová. Kuchyní velela jako vedoucí školní jídelny paní Pavková, vařily paní Kubová a paní Navrátilová.
Rozběhla se činnost SRPŠ, spolupráce se základní školou Lumumby a průměrná docházka činila 35 – 40 dětí!!!

V průběhu existence školy se kolektiv střídal - mateřské dovolené, odchody na jiná pracoviště, do důchodu.
V Kronice jsou zapsána jména:
  • s. učitelky: Tlolková, Pražáková, Hrabcová, Folwarczná, Klimšová, Zichová, Křížková, Kiesewetterová, Stehnová, Zápalková, Sýkorová, Gryčová, Budínská, Czechová, Janíková, Motáková, Dumbrovská, Kopecká Jana
  • školnice: Svobodová,
  • uklízečky: paní Pleskotová, Liczková, Křístková, Harbáčková, Nečasová, Kukorelli, Mihalčínová,
  • ve školní jídelně – kuchařky: paní Isaiášová, Sieberová, Drdová, Kubinčiaková, Hrušková, Mužíková,
  • vedoucí školní jídelny: paní Jarošová, Lerincová, Bilanová, Korčáková, Nováková.

V roce 1984 přešla bezúplatným převodem pod správu Dolu Julius Fučík – jako závodní mateřská škola výše uvedené organizace a zpět pod správu města Havířova se vrátila v roce 1991 – změnou politické scény.
V průběhu let se měnily názvy městské části na Havířov – Smrky, Havířov – Podlesí.

Od roku 1995 je organizace mateřské školy vedena se statusem právního subjektu – příspěvková organizace Statutárního města Havířova.
Poslání mateřské školy je po celou dobu trvání školy a v různých politických dobách neměnné, celková funkce objektu nebyla rovněž nikdy změněna. V rámci poklesu dětí bylo spodní křídlo budovy – 1 třída - poskytnuta Městské policii.
Předškolní vzdělávání je v různých politických dobách zachováno, dochází pouze ke změnám v přístupu k výchově a vzdělávání, kdy je více kladen důraz na osobnost a individualitu dítěte, rovněž vlastní fungování mateřské školy je více ovlivněno tržním principem.

Dnes je 17. 07. 2019
svátek slaví Martina


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 541497 | Dnes: 67