Seznamte se
Z historie moderní komunikace
Vznik www stránek školy

Se stále se omlazující vlnou rodičů vznikly i nové nároky na způsob komunikace zajišťující informovanost prostřednictvím internetu.
V roce 1998/1999 si vedení MŠ začalo pohrávat s myšlenkou vlastních stránek školy. Podobu historicky prvních www stránek vytvořil manžel naší bývalé paní učitelky, v roce 2000 byly první www na "světě". Při jejich otevření jste mohli vidět krásný obrázek se 4 symboly MŠ a otáčejícím se sluníčkem. Časem však tyto stránky přestaly vyhovovat, protože neumožňovaly aktivní komunikaci mezi MŠ a rodiči.
V roce 2007 byly tedy zprovozněny stránky stávající, díky nimž se změnil i celkový design (corporate identity) školy a vznikla "partnerská MŠ". Obsah stránek se stále dotváří a zdokonaluje, můžeme do nich průběžně vstupovat a aktivně s nimi pracovat, upravovat je k obrazu Vašemu :-)!

Střípky z historie mateřské školy
Jste naši bývalí školáčci nebo jejich rodiče?
Pracovali jste v naší mateřské škole?
Jste rodina nebo přátelé našich zaměstnanců?
Nebo Vás prostě jen tak zajímá kdy a jak to všechno začalo?

Tak jen ve stručnosti…


… Stalo se to v pohnutém roce 1968 . Tehdy se část Havířova, kde se škola otevírala, označovala jako „třináctka“ a do svého vínku dostala název podle ulice – BALZACOVA.
V Kronice je uvedeno: „… bylo zapsáno 120 dětí a při přijímání dětí rodiče zaplatili 60,- Kčs za povlečení na lehátko. V důsledku vojenského řešení politických událostí v naší zemi nebylo možno zajistit vybavení školy k 1. září potřebným inventářem. Mohla být otevřena tedy jen jedna věkově smíšená třída a postupným vybavováním se poté otevíraly další třídy…samotná budova mateřské školy je velmi moderní, pěkná, vyhovuje v celém rozsahu všem provozním podmínkám…okolo školy je prostorná zahrada upravená, zatravněná s pískovišti, kolotoči, houpačkami s bazénem. …“
Takto se začal odvíjet život mateřské školy a samozřejmě časem i příběhy pracovních kolektivů – „…máme dobrý kolektiv, velmi brzy jsme se sžily a nebyla mezi námi ještě žádná roztržka. To všechno prý teprve přijde…“ – věříme, že velká roztržka nikdy nenastala a zavzpomínejme.

Školu, jako soudružka ředitelka, otevírala paní Anežka Jangotová spolu se „soudružkami“ učitelkami J. Haraštovou, S. Bínovou, M. Matějkovou, A. Jurčovou, K. Heřmánkovou, Ševčíkovou a Kustvánovou . Jako školnice pracovala paní Recmanová, uklízečka paní Lukášová. Kuchyní velela jako vedoucí školní jídelny paní Pavková, vařily paní Kubová a paní Navrátilová.
Rozběhla se činnost SRPŠ, spolupráce se základní školou Lumumby a průměrná docházka činila 35 – 40 dětí!!!

V průběhu existence školy se kolektiv střídal - mateřské dovolené, odchody na jiná pracoviště, do důchodu.
V Kronice jsou zapsána jména:
  • s. učitelky: Tlolková, Pražáková, Hrabcová, Folwarczná, Klimšová, Zichová, Křížková, Kiesewetterová, Stehnová, Zápalková, Sýkorová, Gryčová, Budínská, Czechová, Janíková, Motáková, Dumbrovská, Kopecká Jana
  • školnice: Svobodová,
  • uklízečky: paní Pleskotová, Liczková, Křístková, Harbáčková, Nečasová, Kukorelli, Mihalčínová,
  • ve školní jídelně – kuchařky: paní Isaiášová, Sieberová, Drdová, Kubinčiaková, Hrušková, Mužíková,
  • vedoucí školní jídelny: paní Jarošová, Lerincová, Bilanová, Korčáková, Nováková.

V roce 1984 přešla bezúplatným převodem pod správu Dolu Julius Fučík – jako závodní mateřská škola výše uvedené organizace a zpět pod správu města Havířova se vrátila v roce 1991 – změnou politické scény.
V průběhu let se měnily názvy městské části na Havířov – Smrky, Havířov – Podlesí.

Od roku 1995 je organizace mateřské školy vedena se statusem právního subjektu – příspěvková organizace Statutárního města Havířova.
Poslání mateřské školy je po celou dobu trvání školy a v různých politických dobách neměnné, celková funkce objektu nebyla rovněž nikdy změněna. V rámci poklesu dětí bylo spodní křídlo budovy – 1 třída - poskytnuta Městské policii.
Předškolní vzdělávání je v různých politických dobách zachováno, dochází pouze ke změnám v přístupu k výchově a vzdělávání, kdy je více kladen důraz na osobnost a individualitu dítěte, rovněž vlastní fungování mateřské školy je více ovlivněno tržním principem.

Dnes je 16. 12. 2017
svátek slaví Albína


  11. 12. 2017
Karate

  05. 12. 2017
Vánoční provoz školy

  20. 11. 2017
Divadlo v mš


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána

   © 2007-2017 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 376052 | Dnes: 188