Seznamte se
Plán celoškolních aktivit školního roku 2018/2019

Bude vloženo během září

Plán celoškolních aktivit školního roku 2017/2018


Přehled plánovaných aktivit v jednotlivých měsících, přesné termíny a časy budou vloženy v jednotlivých třídách + písemně na nástěnkách v šatnách...

ŘÍJEN

 • začínáme cvičit tělocvična ZŠ Mládežnická
 • depistáž SPC Karviná (logopedické vyšetření)
 • pohádka v MŠ O řepě
 • návštěva v družině ZŠ Mládežnická
 • odpolední zavírání zahrady s rodiči
 • návštěva knihovny


LISTOPAD • Vánoční fotografování dětí
 • sférické kino v MŠ Polaris
 • průzkumníci v Austrálii - interaktivní pořad v MŠ
 • podle počasí výjezd do horPROSINEC


 • schůzka s rodiči - lyžák, ŠVP
 • návštěva výrobny baněk v Opavě
 • Vánoce na dědině
 • Klauni a vánoce-pořad v MŠ
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční pořad pro seniory
 • vánoční programy pro rodičeLEDEN


 • lyžařská školička - Řeka
 • Sněhová královna -Divadlo Český Těšín
 • Hrnečku, vař -Divadlo loutek Ostrava


ÚNOR • jarní prázdniny v ZŠ
 • pohádka Ondráš -Divadlo Český Těšín
 • výjezd do hor - bobování
BŘEZEN


 • karneval Společenský dům Reneta
 • velikonoční aktivity
 • divadlo v MŠ O Dášence
 • odemykáme zahradu s dětmi a rodiči
DUBEN


 • beseda s rodiči předškolních dětí
 • návštěva základních škol
 • aktivity ke Dni Země
 • zápisy do základních školKVĚTEN • Pinochio - Divadlo Český Těšín
 • Den otevřených dveří
 • zápisy do mateřských škol
 • škola v přírodě - Jeseníky
 • fotografování předškolních dětí, společné foto všech dětí *BOD]
 • programy tříd - Den matek

ČERVEN


 • loučení na Zámku s předškolními dětmi
 • schůzka s rodiči nově přijatých dětí
 • polodenní, celodenní výlety

Plán celoškolních aktivit škol. roku 2016/2017

Dle domluvy na třídních schůzkách v této sekci vloženy celoškolní aktivity (postupně budeme termíny doplňovat, upřesňovat). Návštěvy divadel, kin, muzeí, exkurze, knihovny, spolupráce se ZŠ, institucemi, nabídky fotografování a další aktivity jednotlivých tříd budou vloženy v Nástěnkách www. stránek tříd a písemně v šatnách.


Doplněny aktivity s termíny, (10.10.2016), (4.11. 2016)

ZÁŘÍ
 • třídní schůzky 7. - 8. 9.
 • 14.9. divadlo v MŠ "Jak Karlík zachránil babičku"
 • od 15.9. plavání, TJ Slavie, předškolní děti, poté 12 lekcí, každý čtvrtek
 • 20.9. Český Těšín - divadlo

ŘÍJEN
 • rozbíhají se všechny programy. Od pondělí 3. 10.
 • 10.10. logopedická depistáž, 11.10. konzultace s rodiči

LISTOPAD
 • 3.11. Bublinková show v MŠ - dopoledne
 • 10.11. vánoční fotografování
 • 25.11. předškolní děti - návštěva ZŠ Mládežnická
 • Termín upřesníme podle počasí - Orientační hra pro děti s rodiči s uzamykáním zahrady.

PROSINEC
 • Mikulášská nadílka (mezi 1. - 5. 12.)
 • zdobení vánočních stromečků a vánoční programy třídy (mezi 12. - 21. 12.)
 • vánoční vystoupení v Domově pro seniory
 • Vánoční městečko - Nám. Republiky, výstavy vánočních betlémů v KD Radost

LEDEN
 • 9. - 13.1. lyžařská školička Řeka
 • Pohádky pokračují - Jak pejsek s kočičkou hledali ztracenou panenku" (hrají p. učitelky

ÚNOR
 • 21.2. návštěva v ZŠ Mládežnická- před zápisem
 • 21.2. od 15,30 společná schůzka s rodiči - změny v legislativě, poté beseda s psychologem a speciálním pedagogem - školní zralost
 • Pohádky pokračují - Jak pejsek s kočičkou myli podlahu (hrají p. učitelky

BŘEZEN
 • předškolní děti začínají cvičit v ZŠ Žákovská, každé liché úterý
 • 6. 3. divadelní představení v KDPB "Pařezová chaloupka"
 • 22.3. v 10,00 hod. Kašpárek a Ježibaba, pohádka v MŠ
 • sběr papíru s panem
 • 21. 3. fotografování dětí - Jarní téma

DUBEN
 • 3. - 4.4. zápisy do základních škol
 • Den Země, celoměstská akce
 • velikonoční programy ve třídách
 • Velikonoční městečko , Nám. Republiky
 • 27. 4. odemykáme zahradu - odpolední aktivita s rodiči (dle počasí) - Čarodějnice i sokolníci
 • 12.4. O Dášence, divadlo v MŠ
 • společné požární cvičení (požární poplach - Hoří - jak dopadne evakuace?)

KVĚTEN
 • 3. 5. Den otevřených dveří před zápisem
 • 4.5. pásmo pohádek v MŠ
 • 10. - 11.5. zápisy do mateřských škol
 • programy tříd "Den matek i otců"
 • 17.5. preventivní program Městské policie = S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád. Děti ze tříd Ježků + Včelek
 • 18.5. preventivní program Městské policie = S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád. Děti ze tříd Medvíďat + Berušek
 • 18.5. netradiční rozloučení s předškolními dětmi ve spolupráci s naším partnerem A. Dudkem (asi v 16,00 hod. PZKO Bludovice)
 • fotografování předškolních dětí + společné fotografování tříd
 • polodenní i celodenní výlety
 • 22. - 26. 5.škola v přírodě, Stará Ves u Rýmařova, Jeseníky
 • Den dětí 29. 5. od 15,30 hod. na školní zahradě s překvapením...aktivita s rodiči

ČERVEN
 • ukázkové hodiny jednotlivých programů
 • 5.6. veselá hudební pohádka Průzkumníci v Austrálii, v MŠ
 • třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí
 • Dotazník pro rodiče v rámci zpětné vazby

Plán celoškolních aktivit škol. roku 2015/2016

Dle domluvy na třídních schůzkách v této sekci vloženy celoškolní aktivity. Návštěvy divadel, kin, muzeí, exkurze, knihovny, spolupráce se ZŠ, institucemi, nabídky fotografování a další aktivity jednotlivých tříd budou vloženy v Nástěnkách www. stránek tříd a písemně v šatnách.

ZÁŘÍ
 • třídní schůzky 9. - 10. 9.
 • odpolední aktivita tatínků s grilováním 17. 9.
 • plavání, TJ Slavie, předškolní děti. Od 10. 9. a poté 11 lekcí, každý čtvrtek
 • začíná program - Angličtina pro děti 4-5 leté = 30. 9.

ŘÍJEN
 • rozbíhají se všechny programy. Od pondělí 5. 10.
 • zapojení školy do městské aktivity Havířov v pohybu. Starší děti ze všech tříd - nácvik "Hvězdný rej". Zkoušky v Městské sportovní hale 14. 10. a 21. 10. Děti budou odcházet v 8,00 hod. ze školky (batůžek, pití)
 • schůzka s rodiči ke školám v přírodě + lyžařská školička Řeka. 13.10. v 15,30 hod. ŠVP, 16,15 hod. lyžařská školička
 • schůzka s rodiči, kteří mají zájem se seznámit s metodikou i materiály učení NTC (Mensa). 15.10. v 15,30 hod. ve třídě Včelky
 • škola v přírodě, Bílá. 19. 10. - 23. 10.

LISTOPAD
 • depistáž (logopedické vyšetření dětí SPC Karviná). 12.-13.11. s konzultací s rodiči
 • sbírka pro Adru + sběrová aktivita s panem Popelou (sběr papíru do kontejneru)
 • Orientační hra pro děti s rodiči s uzamykáním zahrady. 25. 11.
 • Havířov v pohybu - 18. 11. generální zkouška. 19. 11. dopolední generální zkouška pro diváky (MŠ, ZŠ, veřejnost) a v 17,00 hod. vystoupení pro veřejnost a rodiče. 20. 11. dopoledne opět pro veřejnost a v 17,00 hod. galavečer pro oficiální hosty k 60. výročí založení města
 • ukončení plaveckého výcviku s ukázkou pro rodiče

PROSINEC
 • Mikulášská nadílka (mezi 1. - 4. 12.)
 • zdobení vánočních stromečků a vánoční programy třídy (mezi 14. - 18. 12.)
 • vánoční vystoupení v Domově pro seniory
 • Vánoční městečko - Nám. Republiky, výstavy vánočních betlémů v KD Radost

LEDEN
 • návštěvy v ZŠ - před zápisem
 • schůzka s rodiči předškolních dětí - besedy s p. uč. ZŠ, ukázky práce dětí
 • lyžařská školička Řeka. 11. - 15. 1.

ÚNOR
 • karneval SD Reneta. 24. 2.
 • zápisy do základních škol - termín upřesníme, po schválení Rady města

BŘEZEN
 • velikonoční programy ve třídách
 • Velikonoční městečko , Nám. Republiky
 • sběr papíru s panem Popelou

DUBEN
 • Den Země, celoměstská akce
 • Den otevřených dveří v MŠ, před zápisy
 • odemykáme zahradu - odpolední aktivita - připravují maminky. Tatínkové grilují
 • společné požární cvičení (požární poplach - Hoří - jak dopadne evakuace?)

KVĚTEN
 • zápisy do mateřských škol
 • programy tříd "Den matek"
 • fotografování předškolních dětí + společné fotografování tříd
 • polodenní i celodenní výlety
 • škola v přírodě, Stará Ves u Rýmařova, Jeseníky
 • Den dětí 30.5. od 15,00 hod. na školní zahradě

ČERVEN
 • ukázkové hodiny jednotlivých programů
 • Loučení na Zámku Havířov s předškolními dětmi 9. 6.
 • třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí 23.6. v 15,30 hod., třída Berušky
 • Dotazník pro rodiče v rámci zpětné vazby
 • Loučíme se a jak jinak než s pejsky

ČERVEN - 2015
          

 • 1.6. dopolední oslavy Dne dětí - že by s nanukem?
 • 2.6. návštěva Dne otevřených dveří záchranného integrovaného sboru (policie, hasiči, záchranná služba), starší děti ze třídy Medvíďat
 • 3.6. ukázková hodina z výuky anglického jazyka - 15,30 hod. ve třídě Berušek
 • 3. nebo 5.6. dle počasí polodenní výlet - meandry Lučiny, třída Včelky
 • 4.6. aktivita na nádraží ČD - třídy Berušky, Ježci, Medvíďata
 • 9.6. celodenní výlet Rožnov pod Radhoštěm (Mlýnská dolina, svíčkárna), třídy Včelky + Medvíďata
 • 10.6. celodenní výlet Štramberk (jeskyně, pekárna....), třídy Berušky + Ježci
 • 10.6. od 16,00 hod.vernisáž "Retro a současnost" - zveme rodiče dětí ze třídy Berušek, Včelek - na výstavě bude vystaveno naše leporelo
 • 15.6. ukázková hodina Zvoneček v 15,45 hod., třída Berušek
 • 16. 6. besídka k ukončení školního roku v 15,45 hod., třída Berušky
 • 17.6. ukázková hodina - Flétnička, 15,15 hod. třída Berušek
 • 18.6. besídka s pracovní dílničkou k ukončení školního roku, třída Včelky
 • 22. -26.6. škola v přírodě, chata Relaxa, Stará Ves u Rýmařova, Jeseníky

Sledujte i nástěnky, třídy plánují i další zajímavé aktivity - Ježci do Životic...

KVĚTEN
          

 • 6. 5. předškolní děti ze všech tříd - Divadlo Jiřího Myrona, balet Sněhurka. Prosíme o vhodné oblečení!!! Odjezd 9,15 návrat cca 12,45 hod., poté oběd
 • 6. 5. od 10,00 hod. Den otevřených dveří před zápisem do školy
 • 12. - 13. 5. zápis do mateřské školy
 • 7. 5. děti ze třídy Včelek navštíví evangelický kostel v Bludovicích
 • 7. 5. děti ze třídy Ježků navštíví havířovskou nemocnici v rámci projektu "Děti, nebojte se nemocnice"
 • 13.5. od 16,00 hod. společná odpolední aktivita na školní zahradě - více v Aktualitách...
 • 14. 5. v 8,45 hod. odcházejí Včelky a Berušky na Otevírání studánek (ZŠ Hrubína)
 • 15. 5. náhradní flétnička, od 8,00 hod.
 • 18. 5. v dopoledních hodinách postupně ve všech třídách "Anglické hrátky a povídánky" s rodilým mluvčím SAMEM ze ZŠ Mládežnické
 • 19. 5. dopoledne k nám přijedou kamarádi z MŠ Dobratice. Společně osadíme záhony bylinkami, květinami i zeleninou...
 • 19. 5. v 9,00 hod. odjíždějí Včelky + Medvíďata k Žermanické přehradě na průzkum
 • 20. 5. pohybový workshop k baletu Sněhurka v Divadle J. Myrona. Jen předškolní děti, odjezd v 8,50 hod.
 • 26. 5. loučení s předškolními dětmi na Zámečku Havířov. 16,00 - 17,00 hod. Ježci + Medvíďata, od 17,00 - 18,00 hod. Berušky + Včelky
 • 28. 5. odpolední setkání rodičů třídy Ježků, Den pro...

 • Sledujte i nástěnky, třídy plánují i další zajímavé aktivity ...

DUBEN
          

 • 1.4. polodenní výlet - Muzeum a Marlenka Frýdek - Místek. Berušky + Včelky
 • 2. - 3.4. Velikonoční svátky
 • 8. - 22.4. ozdravný pobyt dětí v Jeseníku (21 dětí + zákonný zástupce)
 • 17.4. všechny děti ze všech tříd odjíždějí - Těšínské divadlo "Obušku, z pytle ven"
 • 23.4. Naučná stezka v rámci Dne Země. Starší děti ze třídy Ježků a Včelek
 • 24.4. Den Země v centru města. Starší děti ze třídy Berušek a Včelek
 • 28.4. polodenní výlet ZOO třídy Berušky+Ježci
 • 30.4. společné fotografování dětí tříd + dofotografování předškolních dětí

 • Sledujte i nástěnky, třídy plánují i další zajímavé aktivity knihovna, návštěvu magistrátu, kozí farmy...

BŘEZEN
          

 • 4.3. karnevalový strašidelný rej v 16,00 hod., Společenský dům Reneta
 • 5.3. preventivní beseda s Městskou policii "Krůčky bezpečí" = třídy Berušky + Medvíďata
 • 9.3. divadlo "Hurá, jaro je tady" KDPB , všechny třídy, odjezd v 9,30 hod.
 • 11.3. vystoupení dětí v Domově pro seniory Luna v Havířově - Šumbarku
 • 12.3. "Toulavá kytara" = hudební pořad v MŠ, všechny třídy
 • 13.3. preventivní beseda s Městskou policii "Krůčky bezpečí" = třídy Včelky + Ježci
 • 16.3. od 8,30 fotografování předškolních dětí + dle zájmu rodičů Jarní fotografování - ostatní děti
 • 26.3. třída Berušky - preventivní program v nemocnici "Děti, nebojte se nemocnice"
 • 31.3. od 10,00 hod. fotografování dětí - dle zájmu rodičů (plakátek v šatnách)

 • Sledujte i nástěnky, třídy plánují i další zajímavé aktivity knihovna, pekárna, exkurze Marlenky...)

ÚNOR
          

Z důvodu zvýšené nemocnosti a eliminaci chřipky neplánujeme v únoru společné aktivity, budou probíhat jen akce tříd.
 • 2. - 3.2 zápisy do základních škol
 • 12.2. třída Berušky - "Karneval na bobech" s masopustním průvodem v Dobraticích. Odjezd v 9,00 hod.
 • 18.2. od 15,30 bude probíhat společná pracovní dílna rodičů dětí ze třídy Berušek. Příprava kostýmů, doplňků ke karnevalu
 • 23.2. - 27.2.jarní prázdniny základních škol

LEDEN
          

 • 6.1. třída Berušky - Divadlo loutek Ostrava
 • 8.1. v 16,00 hod. společná schůzka s rodiči před lyžařským výcvikem
 • 12.1. - 16. 1. lyžařský výcvik dětí - SKI Řeka
 • 21.1. v 15,30 hod. schůzka s rodiči předškolních dětí - ukázka práce s dětmi ( Berušky + Medvíďata ve třídě Berušek. Včelky + Ježci ve třídě Ježků), od 16,15 hod. beseda se zástupci ZŠ Hrubína, Mládežnická = společně ve třídě Berušek
 • 22.1. dopolední návštěva předškoláků v ZŠ Hrubína
 • 26.1. divadlo v KDPB "O Růžence" - děti ze třídy Ježků a Berušek. Odcházíme v 8,45 hod.
 • 28.1. dopolední návštěva předškoláků v ZŠ Mládežnická
 • ZMĚNA z 28.1. na 4.2. starší děti vystoupí s pohádkovým programem v Domově pro seniory Luna - zpříjemní babičkám a dědečkům "chladivý únor"

Sledujte nástěnky jednotlivých tříd - plánujeme i bobování..., i kulturní aktivity...

PROSINEC
      
 • 2.12. aktivita s naším partnerem A. Dudkem - malířská show "Malujeme Vánoce"
 • 3.12. Jak a kde bydlí Mikuláš? - prozkoumají děti ze třídy Včeliček a Berušek v Komorní Lhotce (najdou čertí, andělskou a mikulášskou stopu? zavedou je k chaloupce?...) Odjezd v 8,30 hod., návrat k obědu. Batůžek, pitíčko, dobrůtku a vhodnou obuv!
 • 4.12. ZŠ Hrubína zve rodiče a děti na rozsvěcování vánočního stromu v 16,00 hod., nádvoří školy
 • 5.12. ZŠ Mládežnická - v 9,00 hod. starší děti "Čerti a Mikuláš"
 • 8. - 12.12. zahraniční stáž p. uč. Silva + řed.školy. Zajištěn zástup do jedné třídy. Podle počtu dětí, bude některá třída odpoledne rozdělena - na vstupních dveřích bude písemné oznámení.
 • 10.12. divadlo v MŠ "Byla jednou koťata..."
 • 12.12. Divadlo loutek Ostrava - děti ze třídy Ježků a Medvíďat "O víle menší než zrnko máku"
 • 16.12. vánoční posezení s rodiči, vánoční rozjímání - besídky. Třída Ježci, třída Berušky
 • 17.12. starší děti ze třídy Ježků a Medvíďat odcházejí v 8,30 hod. na kouzelnickou show Kožíška, KDLJ
 • 17.12. vánoční posezení s rodiči, vánoční rozjímání - besídky. Třída Medvíďata
 • 18.12. vánoční posezení s rodiči, vánoční rozjímání - besídky. Třída Včelky

Tradičně proběhne v posledním týdnu dopolední setkání se ZŠ Mládežnickou - společný vánoční koncert.
Ve třídách máte připravený Dotazník pro účast na lyžařském výcviku - SKI Řeka, prosíme o odevzdání do 19. 12.

LISTOPAD
                  
 • 4.11. fotografování dětí s vánoční tématikou. Od 11,00 hod. možnost vstupu rodičů a fotografování se sourozenci
 • 4.11. flétnička není (p. uč. je na semináři). Náhradní termín hned 5.11.
 • 6.11. ZŠ Hrubína zve děti s rodiči na Strašidelný podvečer
 • 6.11. v 15,15, se uskuteční schůzka rodičů s p. učitelkou z flétničky
 • 7.11. předškolní děti odcházejí ve 13,30 hod. na halloweenskou diskotéku - ZŠ Mládežnická, kostým nebo doplněk vítán
 • 13.11. a 20.11. starší děti, které neplavou, budou mít ragby
 • 18.11. celá školka odjíždí na divadelní představení v Českém Těšíně "Tři prasátka"
 • 28.11. nejstarší děti všech tříd - muzikál "Čaroděj ze Země OZ", odcházejí v 9,00 hod., KD L. Janáčka

V týdnu od 10.11. - 14.11. bude ve školce probíhat stáž pro tuzemské pedagogy, ve všech třídách.

Zjišťujeme zájem o zajištění provozu dětí v době vánočních svátků (22.,23.12. a od 29. -2.1.)

Sledujte i nástěnky v šatnách - jednotlivé třídy plánují návštěvy - Životických sadů, Pašůvky, stolařské dílny...

ŘÍJEN
                  
V říjnu se již rozbíhají všechny programy pro děti..., dle počasí proběhne aktivita s rodiči na školní zahradě...., přehled známých termínů
 • 1.10. bude vypnutý proud ve školce, nebudou v provozu pevné linky, teplá voda, topení v době od 7,30 do 15,00 hod., pokud budete chtít omluvit dítě, volejte na mobil, nebude k dispozici ani e-mail.
 • každý čtvrtek plavání, souběžně s "plavci" budou odjíždět starší děti ("neplavci") do Haly Slavie na ragby
 • 2.10. děti ze třídy Ježků dopoledne navštíví Kotulovou dřevěnku
 • 7.10. děti ze třídy Ježků + Včelek dopoledne navštíví psí útulek Max
 • 8.10. děti ze třídy Ježků dopoledne navštíví veterinární kliniku v Suché
 • 10.10. děti ze třídy Ježků + Včelek odjíždějí do ZOO Ostrava
 • 10.10. třída Medvíďat bude opět volební místností. Děti budou ve své třídě do 10,00 hod., poté budou rozděleny do horních tříd. Písemný seznam - rozdělení dětí bude vyvěšen na vstupních dveřích
 • 14.10. depistáž dětí - logopedické vyšetření, dopoledne, třídy Včelky + Ježci
 • 15.10. depistáž dětí - logopedické vyšetření, dopoledne, třídy Medvíďata + Berušky. V poledne a odpoledne konzultace rodičů.
 • 15.10. děti ze třídy Ježků a Včelek odjíždějí do Divadla loutek v Ostravě, alternativní scéna "Aika"
 • 20.10. - 24.10. podzimní škola v přírodě, Beskydy, Bílá, přihlášené děti
 • 22.10. starší děti odjíždějí v 9,20 hod. na interaktivní výstavu Z.Muller, Černá louka v Ostravě

ZÁŘÍ
                  
Přehled již známých zářijových termínů aktivit..., průběžně budeme doplňovat.
 • 3.9. dopoledne 10,00 hod. aktivita na školní zahradě "Tancem rozjedeme nový školní rok"...
 • 9.9. první informativní schůzka s rodiči v 16,00 hod. = třídy Včelky, Berušky, Ježci
 • 10.9. třída Ježků navštíví knihovnu v dopoledních hodinách
 • 10.9. ve třídě Včelek proběhne beseda s p. Jeziorským - téma Naše město
 • 10.9. výlet do přírody spojený s programem "Šmoulové", "Pašerácká stezka". Třídy Berušek + Medvíďat. Odjezd v 7,30 hod., návrat cca 15,00 hod.
 • 11.9. začíná první lekce předplaveckého kurzu!!!
 • 11.9. první informativní schůzka s rodiči v 16,00 hod. = třída Medvíďat
 • 15.9. jedeme do divadla v Českém Těšíně. "Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Třídy Berušky + Včelky + starší děti Medvíďat, Ježků. Odjezd v 9,20 hod.
 • 19.9. v 8,30 hod. třída Berušek odjíždí na polodenní výlet "S kamarády z Dobratic zdoláme vrcholek Prašivé", návrat k obědu.
 • 22.9. v 10,00 hod. třída Berušek odchází do Renety - výstava s besedou "Historie psaná uhlím" v rámci poznávání města
 • 22.9. dopoledne navštíví včelař p. Vavřík Včelky a společně postaví úl...
 • 24.9. v 10,00 hod. třída Berušek + Medvíďata odjíždí do Divadla loutek v Ostravě, alternativní scéna, představení Aika
 • 24.9. dopoledne odchází třída Včelek zhlédnout výstavu s interaktivními prvky Voda, světlo... KDLJ
 • 25.9. výlet do přírody spojený s programem "Šmoulové", "Pašerácká stezka". Třídy Včelky + Ježci. Odjezd v 7,30 hod., návrat cca 15,00 hod.
 • 29.9. divadlo Krab z Prahy v mateřské škole. V 9,00 hod. pohádka "Tučňákův výlet"
 • Třída Medvíďat - v průběhu měsíce plánují návštěvu Životických sadů, Mýdlárny
 • V říjnu proběhne depistáž (logopedické vyšetření dětí) - provede SPC Karviná

Sledujte nástěnky v šatnách , třídy plánují další aktivity (knihovna, návštěva pekárny, exkurze Marlenky...)
 • text 1
 • text 2
 • text 3
 • text 1
 • text 2
 • text 3
Dnes je 26. 09. 2018
svátek slaví AndreaPoslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2018 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 495655 | Dnes: 408