Seznamte se
V září poprvé do školky...

V průběhu srpna budeme vkládat do systému nově nastupující děti. Na Váš e-mail přijdou přihlašovací údaje, pozor, někdy spadnou do spamu...
Předkládáme prvotní informace:

Seznam věcí, které dítě potřebuje v mateřské škole:
 • pevné papučky, ne žádné nazouváky, crossy
 • pohodlné převlečení do třídy - tričko, tepláčky, ponožky. Převlečení přizpůsobte teplotám, dítě při hře je v pohybu, ať není "přehřáté"
 • do šatnového bloku připravte dítěti volné, starší převlečení na ven. Věci, o kterých víte, že Vám nebude vadit umazání, poničení, roztržení..., totéž platí i o obuvi
 • náhradní oblečení v případě "malé nehody" - spodní prádlo, tričko, ponožky
 • malý podepsaný plastový hrníček pro pitný režim
 • pyžamko
 • hygienické potřeby - papírové kapesníčky, tekuté mýdlo do dávkovače, ubrousky, igelitové sáčky

PROSÍME O PODEPSÁNÍ VĚCÍ, v případě záměny či ztráty pak opravdu nelze „zatoulané“ věci hned dohledat. Není v našich silách zapamatovat si, které věci komu patří, rovněž oblečení bývá často stejné, děti si je nepoznají. Uvědomte si, že Vaše dítě může přivádět ráno například maminka a při odvádění se střídá více rodinných příslušníků, takže ani oni mnohdy neví, co má dnes jejich dítě oblečeno....

Jak můžete Vy, rodiče, pomoci svému dítěti při sebeobslužných dovednostech?
Při výběru oblečení pro dítě vybírejte takové, které si samo zvládne obléknout. Například příliš úzké triko, které má dítě problém přetáhnout přes hlavu či ponožky, které jen s obtížemi natáhne na nožky – to vše může dítě odradit od zkoušení samostatného oblékání a vede spíše k jeho vzteku a nechuti se oblékat. A co by mělo dítě zvládnout?
S malou dopomocí se oblékat či svlékat a nejen pasivně sedět a nastavovat dospělému při oblékání ruce či nohy.


Podrobné informace získáte na zářijových třídních schůzkách svých tříd.


Vážení rodiče, nově příchozích dětí

Vaše dítě v pondělí 2. 9. nastoupí poprvé do školky. Začátek docházky do mateřské školy je zátěžový také pro rodiče. Pokud jste sami úzkostní a máte obavy z toho, jak dítě novou situaci zvládne, bude možná lepší, když zprvu bude přivádět dítě někdo jiný. Dítě je velmi citlivé a Váš strach dokáže vnímat. Některé děti prožívají změny spojené s příchodem do mateřské školy pláčem, smutkem při loučení. Postupně se citové projevy uklidní, ale zase se mohou vracet například po víkendu nebo po několikadenní nepřítomnosti. Některé děti nemají s adaptací prakticky žádný problém, o vše se zpočátku aktivně zajímají, vyzkouší si velkou většinu her a hraček a pak náhle přijde období pláče, smutku - co chtělo, to poznalo a teď se chce vrátit zpět do předešlého domácího období. Velmi Vám pomohou informace od učitelek o chování Vašeho dítěte během dne, protože dle našich zkušeností naprostá většina dětí, které se s rodičem těžce loučí, jsou brzy po odchodu aktivní a neprojevují se lítostivě a uzavřeně. Prosíme, udělejte si čas, abyste první den mohli se svým dítětem alespoň hodinu pobýt ve třídě – pro dítě i pro Vás je to významný a zároveň náročný den. První den prosíme, abyste přišli s dítětem do 8,00 hodiny. Pro snadnější adaptaci doporučujeme dítě v prvních dnech nenechávat samo hned celý den, ale to už záleží pouze na Vás a Vašem dítěti, paní učitelky Vám rády poradí.

Když se budete s dítětem ve třídě loučit, udělejte to krátce a „bezbolestně“, dobu loučení neprotahujte. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Je to pro Vás těžké, ale překonejte se, neboť jinak svému dítěti adaptaci jen zhoršíte.
Domluvte si se svým dítětem v kolik hodin ho vyzvednete a ukažte mu, že se těšíte na shledání s ním (více k adaptačnímu režimu naleznete v Sekci - Slovo ředitelky, případně v Kukátku - Nastupuji v září do školy, ze dne 2.7.2012).

Platby
První platbu budete provádět během měsíce září - po přihlášení do své třídy naleznete zde kolonku po pravé straně Moje platby (kliknete) - tam se Vám objeví výše platby - školné + stravné (zřejmě první týden v září). Platbu můžete provést:
 • na účet (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty). Variabilní symbol - jakékoliv číslo. Do poznámky uveďte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)
 • hotově u p. ekonomky - budou vypsány dva termíny (písemně na vstupních dveřích). Ekonomku najdete - vstupní dveře Včelky, po schodech nahoru, vpravo (u šatny Včelek).
 • výše stravného - celodenní + nemléčná dieta 35,- Kč, bezlepková dieta 40,-Kč, odklad školní docházky 37,-Kč
 • výše školného 400,-Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)


Pod kolonkou Moje platby, je kolonka Omluvit dítě on-line, jinak můžete dítě omlouvat telefonicky do své třídy, osobně.

Vašim dětem i Vám přejeme pohodový klidný start, pevné nervy i pochopení. Věříme, že budeme vzájemně dobrými partnery a společně pomůžeme dětem usnadnit první kroky.

Prázdniny jsou za dveřmi

a je to opět tady, poslední den ve školách, školkách.Všem dětem, školákům i Vám rodičům přejeme prázdninové dny plné objevování, poznávání, ať budete kdekoli v naší krásné zemi, či za hranicemi = prostě spoustu prožitků spojených s odpočinkem v kruhu přátel, rodiny, známých.

Děkujeme Vám za úžasnou spolupráci ve školním roce, za milá slova, květiny při loučení.

Velmi nás potěšila návštěva "našich prvňáčků", kteří přišli ukázat svá první vysvědčení, pochvalné listy - jsme na Vás hrdí!

A teď jen otevřít dveře a pustit prázdniny..., ahoj 2. 9.

                  

Prázdninový provoz

Rada města Havířova schválila prázdninové provozy mateřských škol.
 • MŠ Balzacova provoz do 31. 7. 2019, v měsíci srpnu uzavřena
 • MŠ Kosmonautů v červenci uzavřena, provoz od 1. 8.- 27. 8.
 • na prázdninový provoz je přihlášen enormní počet dětí.


Přihlášené děti k prázdninovému provozu:
 • 6,00 - 7,30 zvoňte do třídy Berušky
 • děti budou rozděleny do ostatních tříd, odpoledne budete informováni
 • předpoklad - třída Včelky + vchod uzavřen

Zážitkové centrum URSUS


      

Celodenní výlet do Dolní Lomné započal s kapkami deště, po příjezdu se mračna rozestoupila a až do odjezdu nás provázelo sluníčko. V zážitkovém centru se děti dozvěděly spoustu zajímavostí z přírody, mohly si vyzkoušet znalosti, dovednosti, vzít si larvy do rukou...

Výlet byl finančně podpořen společnosti Hyundai "Společně 2019"
ve výši 13 500,-Kč, za což velmi děkujeme!!!

„Dětský běh LightBIKE“

Dne 5. 6. v dopoledních hodinách se někteří předškoláci ze všech tříd účastní již třetího ročníku akce „Dětský běh LightBIKE“. Jde o trailový běžecký závod jehož výtěžek jde 100% na charitativní účel. Jsme rádi, že i naše děti tímto během podpoří děti, které potřebují naši pomoc. Je toho mnoho s čím se musejí potýkat a jsme rádi, že na to nemusí být sami.
Pokud i Vy, rodiče, budete mít zájem se zapojit, zde je nabídka.
Premiéru bude mít závod rodičů s kočárky.
V odpoledních hodinách běh pro dětskou veřejnost, kde bude startovné 50,- Kč
Závod dospěláků se odehraje na trati 3 400m a startovné je 100,-Kč

To, že je vás spousta co rádi běháte a ještě máte srdce na pravém místě již víme. Minulé ročníky toho byly důkazem a taky dvě spokojené dívky, které poznaly, že na to nemusí být samy. Tak pojďme letos pomoci dalším dětem...

Běh probíhá na Nábřeží u Lučiny (směrem dolů ulicí ČSA).

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

3119,  3219,  3319,  3419,  3518,  3519,  3619,  3718,  3719,  3919,
4019, 4119,  4219,  4319,  4419,  4619,  4719,  4919,  5018,  5019,
5119,  5319,  5519,  5819,  5919,  6119,  6219,  6319,  6618,  6619,
2918


První společná schůzka proběhne 19.6. v 15,15 hod. ve třídě Berušky.

Prosím, zákonné zástupce dětí, které byly přijaty v jiných mateřských školách, aby se dostavili podepsat Zpětvzetí své žádosti.

Zveřejněno dne 21. 5. 2019
Bc. Miroslava Turecká, ředitelka školy

Zápisy do mateřských škol

Rada města Havířova stanovila termín zápisů takto:

13. 5. v době od 9,00 - 16,00 hod.
14. 5. v době od 9,00 - 12,00 hod.
Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

Den otevřených dveří proběhne 7. 5. mezi 10,00 - 12,00 hod. Prohlédnete si prostory školy, zodpovíme Vaše dotazy.
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na povinnost plnění předškolní docházky dítěte ze zákona (dítě, které k 31. 8. dovrší 5-ti let).

Tiskopisy potřebné k zápisu naleznete v Sekci - Ke stažení - Formuláře.

Pozvání na čarodějnické otevírání zahrady

Telegram od čarodějnice:

tradice zachována ČÁRY otevírání 30. 4. MÁRY čas 15,30 hod. FUK

Co nás čeká?
Příjemně strávené čarodějnické odpoledne naplněné zábavou pro velké i malé čaroděje, čarodějnice u deskových her. Čarodějnický občerstvovací pult naplníte "záhadnými" dobrůtkami, které ukuchtíte ve své čarodějnické kuchyni. Naše čarodějnická kuchařka označí číslem Vaši dobrůtku a průběžně budeme ochutnávat a přiřazovat žetónky. Ke konci budou tři čarovné mňamky odměněny..., komu nebude stačit čarodějnický pult, může si donést buřtíka a vše k tomu - grily budou připraveny, jen zažehnout plamen! Tanec všech čarodějů a čarodějnic kolem ohně vyvrcholí spálením čarodějnice..., plán je připraven, nastal čas vytáhnout košťata, čarodějnické šaty a přát si, aby počasí bylo na naší straně... čarodějnici opět připraví velký čaroděj z Medvíďat.

Natáčení pořadu Draci v hrnci

Česká televize bude u nás opět natáčet ve středu 27. 3. do pořadu Draci v hrnci. Určitě jste již doma zaznamenali, že děti si zpívají texty k natáčení - tématy jsou nyní olivy a tvarohové knedlíčky. O termínu vysílání Vás budeme informovat. Další natáčení bude probíhat v září.

Jarní úklid školní zahrady...

...pro naše děti. Prosíme rodiče o pomoc při jarním úklidu. Potřebujeme vyhrabat trávu, přerýt pískoviště, vyčistit zvýšené záhonky, kompostér, zkontrolovat a seřídit kola, koloběžky... velmi uvítáme, když přijdete i s nářadím, náčiním. Drobné občerstvení připravíme.


Kdy ? - středa 3. dubna 15,30 - 16,30 hod. - počasí by nám mělo přát.
Děkujeme

Zápisy do základních škol

Budou probíhat 8.4. a 9.4. Ve většině škol probíhají Dny otevřených dveří. V šatnách máte k dispozici písemné pozvánky k zápisům. Upozorňujeme, že k případnému odkladu školní docházky, musíte škole předat dva odborné posudky.
V rámci odjezdu dětí do školy v přírodě ZŠ Mládežnická uspořádá 15. 4. od 15,00 hod. minizápisek dětí, aby si mohly vyzkoušet své znalosti. Upozorňuji, v této souvislosti, že je Vaši povinnosti zapsat dítě k povinné školní docházce v řádně vypsaném termínu!

Haló, pane karnevale, račte vstoupit, pojďte dále...

Karnevalové veselí proběhne 5. března od 16,00 hod. ve Společenském domě Reneta.

Letošní téma " Se zvířátky do pohádky"

Předprodej vstupenek-místenek od 20. 2. ve třídě Včelky.
Bližší informace ve třídách na nástěnkách + v Sekci Nástěnka.

Těšíme se na společné příjemné prožité odpoledne naplněné dětskou radostí z vystoupení, tancem, soutěží i her...


      

Úprava provozu školy v době jarních prázdnin

Vzhledem k jarním prázdninám v základních školách je výrazný úbytek přihlášených dětí k docházce do mateřské školy. Z tohoto důvodu bude provoz v době od 11. 2. - 15. 2. následující:
 • třídy Včelky + Medvíďata budou uzavřeny (do těchto tříd se nedozvoníte)
 • děti ze třídy Včelky budou ve třídě Berušky. Děti ze třídy Medvíďata budou ve třídě Ježci
 • šatny budou přístupné, dítě si převléknete ve své šatně a předáte v určené třídě


Zároveň Vás informujeme o výskytu spály a spálové angíny ve škole.Dětem i rodičům přejeme příjemně strávený týden - ať již budete kdekoliv...

Lyžařská školička - Řeka

V pondělí 14. ledna začíná výuka lyžování v areálu SKI-Řeka. Lyžařská školička je naplněna, předkládáme bližší informace:

 • odjezd po celý týden v 7,30 hod., autobusová zastávka
 • nezapomeňte vše podepsat - tašku, helmu, lyže, lyžáky, označit kuklu. Zpět budou vozit k vysušení domů - lyžáky, helmu (po příjezdu budou batohy, tašky uloženy v učebně v přízemí, děti Vám ukáži...) Lyže zůstanou uloženy v areálu. Pokud Vám čas nedovolí přivést dítě až k odjezdu, prosíme, ponechte batoh, lyže uvnitř u vstupních dveří školy
 • platbu 2 300,-Kč proveďte na účet školy, případně hotově. Kdo bude mít lyžařskou výstroj z půjčovny + 800,-Kč/týden
 • v pátek, dle Vašich možností, máte možnost přijet za námi podívat se, co děti za týden zvládly

V ceně je zahrnuta doprava, instruktor, lano, vlek, svačina, pitný režim.
Návrat k pozdějšímu obědu.

Organizace v mateřské škole zajištěna v běžném režimu. S dětmi budou střídavě vyjíždět nad rámec pracovní doby paní učitelky, školnice a p. Monika.

                      

Čas vánoc i předsevzetí...

...je již za dveřmi. Poslední dny adventu se blíží ke svému konci, skončí uvažování nad dárky, pečení cukroví, zdobení stromečku, nákupy...nastane čas klidu, pohody, obdarování. Rodiny zasednou ke svátečnímu stolu, budou naslouchat krásným koledám, budou ctít svou rodinnou tradici vánoc...pak zazní tolik očekávaný zvoneček. My všichni budeme, někteří i se slzami v očích, pozorovat rozzářená dětská očička a těšit se z toho, že i my, dospěláci, jsme obdarováni.


V novém roce všem přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku, tolerantnost, vstřícnost a hlavně lidskost.

  


Mirka Turecká

Malá technická univerzita

Škola se zapojila do programu pro mateřské školy. Od listopadu do května budou v dopoledních hodinách probíhat zábavné vzdělávací lekce s tématy, které :
 • názorně a jednoduše rozvíjí technické a logické schopnosti dětí
 • propojí všechny pregramotnosti (čtenářskou, matematickou, digitální)
 • děti si v tématech budou hrát na Stavitele města, Malého architekta, Malého inženýra, Malého projektanta, Stavitele mostů, Stavitele věží, Malého vodohospodáře, Malého energetika, Malého archeologa

  Podrobné informace, i s termíny, máte písemně přístupné v šatnách.

Zavíráme zahradu

Na podzim, když vítr fouká,
k zimnímu spánku ukládá se
les, zahrada i louka.

Milí rodiče,
přijďte se svým dítětem na podvečerní stezku plnou soutěží a hádanek. Projít světelnou bránou, uložit svého skřítka na naší zahradě a uzamknout jí kouzelným klíčem.

Začínáme ve čtvrtek 15.11. v 16.00 hod. na ul. P.Bezruče - vstup do lesoparku. Nezapomeňte na malé světýlko a skřítka.Pozvání rodičů předškolních dětí...

na informační schůzku se zástupci pedagogicko-psychologické poradny, kteří Vám představí nabídku Rozvojového programu pro předškoláky.
Doporučujeme se schůzky zúčastnit, budou zodpovězeny i Vaše dotazy. Ze strany mateřské školy budete informováni o tom, jakou formou probíhá diagnostika předškolních dětí, o případných konzultacích.
 • 1. listopadu v 15,30 hod.
 • třída Berušky


Pozvání na třídní schůzky

Vážení rodiče,
prázdniny se blíží ke konci a v plné přípravě je období nastávajícího školního roku. Přijměte pozvání na první společné třídní schůzky, které proběhnou s tímto programem:
 • projekty mateřské školy - školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařská školička, karneval, aktivity s rodiči, s dětmi...
 • programy pro děti - keramika, flétna, Zvídálek, Všeználek...
 • organizační náležitosti dané třídy - kultura, akce, provoz školy...

 • 10. září od 15,45 hod. ve třídách Ježci, Medvíďata
 • 11. září od 15,45 hod. ve třídách Berušky, Včelky
 • zodpovíme Vaše dotazy, podněty...

Nastávajícím prvňáčkům...

...přejeme radostné vykročení tou správnou nožkou do školy, spoustu nových kamarádů, poznatků i spravedlivě přísnou paní učitelku. Budeme rády, když Vám vybude chvilička k cestičce do "malé školičky" za kamarády i námi.

                            

Školní rok 2017/2018 končí...


Prázdninový provoz končí

Upozorňujeme, že v pátek 24. 8. končí prázdninový provoz. V týdnu od 27. 8. - 31. 8. budou MŠ Balzacova i MŠ Kosmonautů uzavřeny.

Provoz obou mateřských škol od 3. září

Natáčení do pořadu ČT:D/art "Draci v hrnci"


Česká televize nás oslovila s natáčením dětí do dětského pořadu Draci v hrnci. Kdo tento pořad s dětmi sleduje ví, že se jedná o "vaření". Naše děti, na základě požadavku TV, se zvládly naučit písničky k dílu č. 27 s názvem "Vaječná smaženka" k dílu č. 28 s názvem "Sicilské špagety" (určitě je Vám doma neustále zpívají...).

Vysílání na ČT:D/art bude 14. října a 21. října v 9,00 hod., poté bude možnost pořad zhlédnout na www.ivysilanict.cz

      

Fotografie z natáčení jsou vloženy ve Fotogalerii.

Slavnostní loučení se školáky na Zámečku

Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní loučení s předškoláky, které bude probíhat v úterý 12.6.2018 na Zámečku v Havířově. Předškoláci ze třídy Ježků a Medvíďat začínají v 16.00 hod a ze třídy Včeliček a Berušek v 17.00 hod. Děti budou mít aktovku a dívky budou oblečené jako princezny, chlapci jako rytíři.

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2018

Mateřská škola přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2117  5217  5717  5817  6817  31/18  32/18  33/18  34/18  36/18  
37/18  38/18  41/18  42/18  43/18  44/18  45/18  49/18  51/18
52/18  53/18  54/18  55/18  56/18  57/18  58/18  59/18  60/18
61/18  62/18  64/18

První společná schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční 19. 6. v 15,30 hod. ve třídě Berušek.

Vloženo 23. 5. 2018

Vánoční sbírka pro útulek MAX...

...měla v mateřské škole velký ohlas. Ve třídách se povídalo o opuštěných zvířatech, jejich osudu i o tom, jak můžeme pomoci. Na otázku "proč jsou opuštěné a jsou v útulku" děti našly zajímavé odpovědi - pán umřel, maminka už doma nechtěla pejska, který dělá nepořádek, nikdo kočičku nechce...,přes odpovědi dětí jsme se dostali k "jádru" - uvědomění si toho, že když chceme jakékoliv zvířátko, musíme se o něj starat, mít ho rádi, jako své kamarády...


13. 12. dopoledne pojedou děti, které na opuštěná zvířátka nezapomněly, předat vánoční nadílku do útulku Max.
Při předávání bude i TV Polar.

Velké poděkování za sbírku náleží rodičům dětí.

Fyzika do školky? Proč ne...

Spolupráce s rodiči vnáší do života školy pestrost, aktivitu i radost dětem. Vítáme nápady od rodičů a Vaši spolupráci považujeme za výraznou prioritu, která pomáhá vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy. A co má společného nadpis s tímto povídáním? Tatínek, ze třídy Včelek, vznesl nápad na vytvoření výukové desky, která děti provede tajemstvím elektřiny...
Na desce se děti seznámí s principy elektřiny pomocí robotů "Napěťáčků". Zjistí, jak funguje schodový vypínač, co je uvnitř vypínače, proč bliká světýlko. Co se stane, když odmontují drátek i to, že elektřinu můžeme slyšet pomocí bzučáku i změřit sílu sluníčka pomocí soláru. Cílem je podpořit polytechnické vzdělávání - zručnost i obratnost při práci s drobnými součástky, nabídnout dětem atraktivní činnost. Tablety, mobily i PC ovládají dokonale, ale co takhle vzít si šroubováček a přišroubovat uvolněný šroubek..., rovněž oproti elektrickým stavebnicím si děti "sáhnou" na běžnou realitu. Dozví se odkud a kam vedou drátky a mohou vyvozovat závěry, co se stane, když drátky zapojí špatně, nebo odpojí. Deska je bezpečná pro děti díky nízkému napájení.
Předpokládáme, že brzy zjistí, že samy mohou přepojovat a zjišťovat funkci bzučáku, ventilátorku, světýlek. Na druhé straně samozřejmostí je i posílení povědomí o tom, jak elektřina dokáže ublížit a být nebezpečná.


Věříme, že v poznávání dalších zajímavých fyzikálních jevů "pohádková fyzika" budeme pokračovat v Základní škole Mládežnické, která podala projekt na vybavení fyzikální učebny a naše škola je partnerem tohoto projektu.

AZ Havířov...

hokejový klub oslovil mateřské školy s nápadem, aby se zapojily do výzdoby vánočního stromu u zimního stadiónu. Vánoční baňku vytvořily děti ze třídy Medvíďat a Vy ji můžete vidět, nejen, při slavnostním rozsvícení 3. 12.

      

Musaion Havířov...

...vyhlásil výtvarnou soutěž na téma "Vánoční stromeček". Děti ze třídy Ježků se zapojily a odnesou svůj stromeček na výstavu. Návštěvou výstavy na ul. Pavlova můžete výtvor dětí podpořit svým žetonem...

      

Ovoce a zelenina 5x denně...

...aneb opravdu jíte dostatečné množství ovoce a zeleniny? Na toto téma vyhlásil Program Škola podporující zdraví soutěž. Úkolem je nakreslit nebo jiným způsobem znázornit, jak zařazujeme do jídelníčku doporučené množství ovoce a zeleniny.

Děti ze tříd Včelek a Berušek nejen odpovídaly na kvízové otázky, ale také připravovaly pomazánky, dýni, přemýšlely o rýmech a nakonec ze všeho vzešly tyto obrázky a koláže s rýmovačkami, které zasíláme do Prahy.

Obhájily jsme členství mateřské školy podporující zdraví

Mateřská škola obhájila na další tři léta svým novým Školním vzdělávacím programem setrvání v síti mateřských škol podporující zdraví při Státním zdravotním ústavu Praha.
Výborného slovního hodnocení si nesmírně vážíme, ale také nás zavazuje nepolevit!

Státní zdravotní ústav v Praze zaslal hodnocení i Statutárnímu městu Havířov, který nám písemně vyjádřil srdečnou gratulaci s poděkováním za příkladnou reprezentaci města.Mateřská škola nadále smí používat toto logo.

Havířov v pohybu

Havířov v pohybu máme za sebou. Pohled do zákulisí nejen ze zkoušek, máte vložen ve Fotogalerii.
Velké poděkování náleží p. uč. Míše a Silvě za přípravu programu a samozřejmě i dětem - všichni zvládly "třídenní maratón". Vyřídily Vám po posledním dni vzkaz od nás?
Poděkování náleží i rodičům vystupujících dětí, za vstřícnost a dochvilnost. Děkuji i rodičům dětí ze třídy Medvíďat za pochopení k uzavření jejich třídy po dobu aktivity.
Na vystupující děti čeká v pondělí .... menší překvapeníčko..., ale Ježíšek to ještě není... ještě jednou moc všem děkuji.

Leporelo dětí a rodičů získalo 1. místo

Městská knihovna a její pobočka Stálá výstavní expozice "Historie psaná uhlím" oslovila mateřské školy, aby se zapojily do tvorby leporela. Děti i rodiče ze třídy Berušek výzvu vzali za své a vznikaly nejen výtvarné práce, ale také se rýmovalo. Konečným výsledkem je nádherné leporelo, které vypovídá o životě v našem městě, doplněné literární tvorbou.
10. června proběhla vernisáž, děti převzaly ocenění.
Pokud budete mít cestu kolem Společenského domu Reneta, nahlédněte do Stálé výstavní expozici, nebo se podívejte do Fotogalerie, jak leporelo vznikalo...
        

Úspěch dětí ze třídy Ježků v mezinárodní výtvarné soutěži

Děti ze třídy Ježků se účastnily 6. kola soutěže s tématem "Městská policie očima dětí". Organizátorem byla Městská policie, Polsko. Obrázky Adélky, Barunky a Leonka oslovily porotu a byly z celkového počtu 52 obrázků z Polska a 28 obrázků z České republiky oceněny Diplomem.
Dětem blahopřejeme, ostatní děti ze třídy převzaly za své obrázky puzzle.
        

Chraňte své děti - dodržujte bezpečnostní opatření

Vzhledem k nedávné smutné události apelujeme na Vás, rodiče, aby jste dodržovali opatření uvedené ve Školní řádu při vstupu do školy. To znamená, po zazvonění zůstaňte před videokamerou, abychom ověřily vstupující. Při samotném vstupu sledujte, kdo s Vámi vstupuje do objektu školy!
Opatřením chráníme Vaše děti!!!

Dne 31. 10., na základě pověření, proběhla ve škole inspekce zaměřená na bezpečnost dětí při vzdělávání. Vstup paní inspektorky i následná kontrola proběhla bez opatření.
Prosím, v zájmu svých dětí, dodržujte nastavená pravidla ve Školním řádu.

Dnes je 19. 08. 2019
svátek slaví Ludvík


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 544348 | Dnes: 56