Kukátko
Perlička Tříkrálová...

Připomínat si význam tradic patří do významných oblastí předškolního vzdělávání. Děti si vybavily při povídání o tradici Tří králů vše - jak se králové jmenovali, co do Betléma přinesli (pouze slovo myrtha jim činilo problém - tak jsme si ji přiblížili pomocí zelené větvičky), z paměti si vybalily i přínos darů. Když jsme si představovaly krále z pohledu lidského věku - mladý - dospělý - ??? - Alex řekl:..."Baltazar byl důchodce...", nakonec přes slovo starý, jsme se dostali ke slovu - stařec...

Ze třídy Berušek šk.rok 2012/2013

Děti na vycházce v lese tvrdily, že to, co vidí, je studánka. P.uč.jim vysvětlila, že to je potůček, navíc špinavý, a že studánka je pramen, který vytéká mezi kameny ve skále, většinou v horách a voda, kterou studánka obsahuje je pitná a mnohdy ozdravná. Po hrách v lese se pro kontrolu p.uč. ptala: "Jak se tedy děti jmenuje ten zdravý pramínek, který pryští ze skal a je pitný? Kdo si to pamatuje?" A Tobík B. povídá: "No přece ostuda !"

Ze třídy Medvíďat

Adam se ptá p.uč.:..."můžu na počítač? už jsem tam dlouho nebyl." Počítač je pokažený - odpověď p.uč. "Takže zítra, ano?" trvá na svém Adámek. "A kdo nám ho do zítřka opraví?", táže se p. uč.
Adámek pohotově odpoví: "finanční poradce, já jsem to slyšel v televizi"


Toník volá u oběda na paní učitelku: "babi, babi..."
"Toníčku, ale já nejsem Tvoje babička, to bych se musela proměnit"
"A kdy se změníš?" ptá se Toník. Na to pohotově reaguje kamarád u stolu: "Ona se nezmění, Ty se změníš. Bude z Tebe pán". Toník se zamračí a povídá: "Já nebudu pán, já budu brzy soused"

Perlička Heidi M. z Berušek

Děti se u oběda ptaly paní učitelky, z jakého zvířátka je to maso na talíři. P.uč.odpověděla, že z králíka. A Heidi se ptá: "z toho na baterky, co tancuje?"

Perlička Martínka B. z Berušek

V pátek p.učitelka upozorňovala děti, aby se velmi opatrně pohybovaly kolem nového akvária, že je akvárium ze skla, mohlo by se lehce rozbít, voda by se mohla vylít atd. V pondělí Martínek p.učitelku upozorňoval: "paní učitelko, ty děti pořád chodí moc blízko té VELKÉ SKLENIČKY" (akvária).

Perlička z třídy Berušek

Před obědem děti hodnotily dopolední svačinku, při níž se objevila pomazánka z pohanky jako novum. Děti tvrdily, že takovou maminka doma nepřipravuje, proto jsem se zeptala jako posledního připomínkáře Honzíka Kunčického: "ale Honzíčku, vy přeci doma z pohanky vaříte. Maminka takovou pomazánku doma nepřipravuje?" Honzíček odpověděl: "Ne, my doma vaříme s PRIMA VAŘEČKOU."

Perlička z podzimní školy v přírodě

Procházeli jsme nádhernou podzimní přírodou a zastavili se na okraji lesíka, kde jsme mohli bezprostředně pozorovat a porovnávat různé jehličnaté stromy (jedli, různé smrky, borovici, sosnu i modřín). Ptaly jsme se dětí jestli někdo ví, jak se jmenuje jehličnatý strom, který opadává (děti vše pozorovaly, stromy měly před sebou)...chvíli přemýšlely a pak někdo z hloučku dětí volá..."no, přeci - ten modrák!"..., rozběhla se diskuse a Péťa povídá:..."modrák je hřib...to je modřín". Takže, až půjdete na procházku a zastavíte se u "modráku", zasmějte se a Vy už víte, že to je modřín !

Březnová perlička ze třídy Berušek

Na dopolední páteční procházce jsme procházeli s dětmi kolem prodejny potravin a na malou chvíli jsme se zastavili, abychom si nasadili kapuce proti větru. Eliška Kubíčková do toho odpočinkového ticha povídá: "Ňam, já tady cítím kečup, JÉ, já bych si dala palačinky!!!" (27. března 2009)

Únorová perlička ze třídy Berušek

S dětmi jsme si povídaly o našem těle, že jej můžeme rozdělit na tři důležité části - hlava, trup a končetiny. Když jsme si zatančili tanec Hlava, ramena, kolena, palce jsem se dětí zeptala, jestli si pamatují názvy části tělíčka - a tu nejprve dívenka a poté chlapec zvolají: " hlava, trubka a nohy... hlava, troupka a končetiny"...

Lednová perlička třídy Berušek

MŠ navštívila bývalá pracovnice s téměř roční holčičkou. Paní učitelka Karla si ji položila na klín v herně a děti si přítomnost miminka užívaly. Nosily jí hračky. I Terezka ze třídy Berušek. Paní učitelka Karla povídá: "Terezko, a víš, že ta malá holčička kterou mám na klíně, je také Terezka? A Editka zareagovala: "Jé, Terezko, tak to je super, to jste DVOJČATA!"

Desátá perlička

Při převlékání v šatně při odchodu na vycházku paní učitelka vyzvala chlapečka, aby si oblékl GATĚ, asi po chvilce si všimla, že se rozplakal, zeptala se ho co se stalo? Odpověděl, že "Gatě" nemá, kouká do skříňky, vytáhne rifle a zeptá se a to je tvoje? Chlapec rozjasněn a říká: "Ano to jsou moje KALHOTY."

Devátá perlička

Ve třídě Medvíďat komunikovaly dvě děti o své babičce: "Já se mám, povídá děvčátko, dnes pro mě přijde BABINA". Chlapeček odpovídá: "to se tak neříká, říká se babička!!" Byl u toho strašně rozčílený ...

Osmá perlička

Tentokrát perlili chlapci ze třídy Berušek. Chlapci si rozehráli hru na dopravu s dopravními značkami. Paní učitelka zvedla dopravní značku " Pozor děti " a ptá se chlapců, co tato značka znamená, jak se jmenuje.
Jeden chlapec přemýšlí a druhý mu ihned napovídá:..." chlapeček honí holčičku !"
Paní učitelka vysvětlila jak se dopravní značka správně jmenuje a chlapec se otočí na druhého, povídá:..." vidíš, to jsem chtěl říct a ty jsi mě špatně napověděl!"

Zamyslete se na uvedenými výroky dětí

Děti jsou velmi pozorní posluchači a to především, když si myslíme, že si hrají a neposlouchají dospěláky. Uvedené výroky sice nejsou v pravém slova smyslu perličky, ale myslím si, že stojí za zamyšlení.
  • při hře s kočárky povídá jedna dívčina druhé: " ...kam tak spěcháš s tím kočárkem?" odpověď zněla: "...ale na sociálce jsou jen do dvou, tak musím přidat..."
  • při hře v kuchyňce na "mámu a tátu" povídá dívčina: " ty jsi ale nevychovaný, ani neumíš zvednout prkýnko na záchodě , to Tě teda ale špatně vychovali ! Já jsem slušně vychovaná, ale taťku rodiče nevychovali."


Sedmá perlička

Jak jinak - opět jste uhádli - i tato perlička je od nejmladších dětí.
Malé děvčátko povídá paní učitelce: " já jsem mooooooc šikovná a hooooodně toho už umím !" na otázku paní učitelky, co už umí, odpovídá:" umím kadit bez smradu !"

Šestá perlička

Je opět ze třídy Včelek - malé děti a jejich bezprostřednost i spontánnost jsou úžasné.
S paní učitelkou si povídaly o našem tělíčku, ukazovaly si části těla - hlavu, ruce, nohy, nos... Následovala chlapcova reakce - a v nose máme ty díry a tam si šťouráme ty kozy...

Pátá perlička

Děti z ježků probíraly téma "Kniha můj kamarád" a při otázce: "děti, jak se jmenuje kniha ve které jsou samé mapy?" Děti odpověděly: " matlas".

Čtvrtá perlička

Tyto dvě perličky jsou ze třídy Včeliček, když si děti s paní učitelkou vyprávěly o prožitých vánocích a silvestru.
Samozřejmě si vyprávěly o tom, co které dítě dostalo, co dostal bratr, sestra... Jeden chlapeček povídá: " já jsem rozbalil vláček." paní učitelka se ptá: " a co dostal bratr?" chlapec odpovídá: " vláček" dále se p. učitelka ptá: " a co dostala maminka ?" chlapec odpovídá: " vláček " a co myslíte, že odpověděl na otázku: " a co dostal tatínek? " - vláček....

Druhá perlička se týká silvestra - ohňostroje a petard. Děti si vyprávěly své zážitky z barevných ohňostrojů, protože rodiče dnes již dětem dělají ohňostroj v podvečer. A jeden chlapec povídá: "... to bylo pěkné a barevné a dělalo to ty velké rány - no přece ty prdy!!! "


Třetí perlička

Tato perlička je ze třídy Ježků. S paní učitelkou si povídaly nad obrázkem vnitřních orgánů těla, některé velmi zaujalo uložení a struktura střev ( jsou samá zatáčka - povídaly děti ). Paní učitelka dětem na to odpověděla, že našla přirovnání - "tobogán" - a pak při opakování názvů jednotlivých orgánů děti místo slova střeva, říkaly - tobogán. Aby se vrátila zpět ke správnému pojmenování STŘEVA - vyzvala děti, aby určily - na kterou první hlásku slovo začíná.
Děti správně určily "s". Poté děti vyhledávaly různá slova na písmenko "s"
a najednou to přišlo - jedna dívenka bez rozmýšlení a s úsměvem odpoví: " sex".

Druhá perlička

Třetí perlička se zakutálela do třídy Berušek. Není to sice v pravém slova smyslu "perlička" - jedná se spíše o vyjádření z pohledu dětských očí.

Oblékaly jsme děti na bruslení a já upravovala jednu holčičku - dívenka mě pohladila po tváři a bezelstně povídá:
" vy jste paní ředitelko už stará, ale nevypadáte tak staře..."
S babičkou od Martínka jsme se začaly smát, dívence jsem poděkovala za "poklonu"

První perlička

Druhá perlička se zakutálela do třídy Včelek, kde máme nejvíce nejmenších dětí. S paní učitelkou si povídaly o domácích zvířátkách, kdo jaké má doma, jaká znají.

Když se paní učitelka ptala, kdo ještě zná nějaké domácí zvířátko, vešla paní kuchařka se svačinkou. Jeden chlapeček nezaváhal a radostně vykřikl:
" znám ještě paní kuchařku!"

S dětmi se užije spoustu legrace, a také paní kuchařka ani chvíli nezaváhala a začala "mňoukat" jako kočička, která nese dětem svačinku.

Dnes je 19. 08. 2019
svátek slaví Ludvík


  28. 05. 2019
Ukončení programů

  23. 05. 2019
VOLBY - organizace třídy Medvíďat

  07. 05. 2019
Angličtina


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 544349 | Dnes: 57