Malování s Malířem

Děti si vyzkoušely malování zvířátek za pomocí malíře Dostála. Mnoho nového se naučily a to jak se jim to dařilo, můžete posoudit z následujících obrázků.